reklam

Yerli startup platforması ödənişli tǝcrübǝ proqramı elan edir!

Proqrama ǝsasǝn müraciǝt edǝn namizǝdlǝr əməliiyat sahǝsindǝ tǝcrübǝ keçǝcǝklǝr.

İştirakçılar üçün tǝlǝblǝr:

 • Menecment və İT sahǝlǝri üzrǝ tǝhsilin alması üstünlükdür
 • Multitaskang bacarığı
 • Araşdırma aparacaq qǝdǝr ingilis və rus dilinin olması üstünlükdür
 • Sosial şǝbǝkǝlǝrin aktiv istifadəçi olmaq
 • Proaktivlik
 • Kreativlik
 • MS Office
 • Komandada işlǝmǝk

Layihǝ sizǝ nǝ qazandıracaq:

 • Startup tǝcrübǝsi
 • Tǝcrübǝçilǝr üçün xüsusi tǝlimlǝr
 • Təşkilatçılıq
 • Şəxsi və peşəkar inkişaf,
 • Networking
 • Qeyd olunan sahǝlǝr üzrǝ bacarıqlarınızı artırmaq imkanı
 • Peşəkar startap mühitində işləmək.
 • Startup-dan tövsiyǝ mǝktubu

Layihənin məqsədi ali təhsil müəssisələrinə yüksək balla qəbul olan tələbələrin araşdırma və biznes proseslərinin qurulması sahəsində yaxından iştirak edərək təcrübə qazanmasına və karyerasına ilk addımı atmasına dəstək verməkdir. Təcrübə proqramı 2 ay müddətində nəzərdə tutulub. Təcrübə dövründə təcrübəçiyə şirkət tərəfindən ödəniş ediləcək və yekunda nəticəsi yüksək olan şəxslər kiçik mütəxəssis kimi işə qəbul ediləcəkdir.
Maraqlanan şǝxslǝr CV-lǝrini [email protected] ünvanına “Tǝcrübǝ Proqramı” başlığı ilǝ göndǝrǝ bilǝr.

reklam